Folk fra Follo presenterer musikk knyttet til Akershus og Østfold i en periode på rundt 300 år, fra de eldste notebøkene og fram til vår tid.  

Gjennom å ha sanket kunnskap om tradisjonsmusikken fra Akershus og Østfold gjennom flere år føles det veldig godt å kunne dele noe av denne flotte musikken med nye lyttere. Målet er å få denne musikken ut av rikholdige notebøker og støvete samlinger og gjøre den levende igjen. Det er dessuten mye kulturhistorie å hente i dette nesten glemte og ganske ukjente materialet. Gjennom musikken kan en få bedre kunnskap om en tid folk flest ikke er så kjent med lenger, om samfunnsforhold og gamle ferdselsveier, om industri, landbruk, skogbruk, militærvesen og kriger, om forskjellene hos fattig og rik, ung og gammel og påvirkning utenfra på forskjellige tidspunkt.

Østfold og Akershus, hvite flekker på folkemusikkartet?

Selv om Østfold og Akershus i dag kanskje ikke er forbundet med rike folkemusikktradisjoner hersker det ingen tvil om at folk fra flatbygdene har danset, sunget og spilt, til hverdags, høytid og fest akkurat som folk ellers i landet. Det finnes i dag flere omfattende notesamlinger disse områdene, blant annet med original felemusikk fra 1700-tallet. Fra Aurskog i Akershus, datert 1758 finnes Balterud-samlingen med følgende påskrift: ”Tilhørende Mig, Hans Nielsen Balterud, April 1758”. Noteboka til Balterud med sine vel 380 melodier gir et bilde av datidens motedanser i kondisjonerte hjem, der menuetter, poloneser, gigue, englis og gavotte viser påvirkningen fra dansene som ble danset på kontinentet.  I tillegg finnes det her noen mer folkelige Paalsdanser, som senere ofte blir omtalt som springdans. Den eldste melodien vi har funnet er en Polnis nedskrevet av Ole Aamodt (1777-1838) som var forlikskommissær på Ruud i Aurskog Høland. Det kan se ut til at han har vært svigerfaren til onkelen til Anders Heyerdahl som jeg straks kommer tilbake til,  fordi datteren til Ole, Helene Olsdatter giftet inn i den musikkglade Haneborgslekta. Aurskog og Høland blir derfor viktig for oss musikknerder i dag fordi det viser en dokumentert musikktradisjon over tid, som vi i dag, over to hundre år senere, kan ha glede av.

Hurra for Heyerdahl og Wilse

Aurskog er altså kanskje det best dokumenterte området i Akershus når det det gjelder folkelig musikk og tradisjoner på 1700- og 1800-tallet.  Fiolinist,  komponist, folkeminnegransker og folklorist Anders Heyerdahl (1832-1918) fra nordre Haneborg gård skrev ned flere springdanser og hallinger som Folk fra Follo har på repertoaret i sin utgivelse ” Norske Dandse og slaatter for fiolin” , (1856-1861). Han skrev også den fantastiske ”Urskogs beskrivelse”, (1882). Anbefales på det sterkeste om du ikke er redd for å lese gotisk skrift  J

I ettertid kan en kanskje si at Heyerdahl i Akershus på sett og vis har hatt samme rolle som Jacob Nicolay Wilse (1735-1801) i Østfold. Sogneprest  og folkeminnegransker Wilse, bosatt i Spydeberg og Eidsberg, beskrev i sine reisebeskrivelser om datidens musikk, skikker, danser og instrumenter, som Heyerdahl gjorde ca 100 år senere.

Østfold har, i likhet med Akershus, en gammel håndskreven notesamling det er god grunn til å ta i bruk igjen, som vi da også har gjort. Johannes Schodsberg, (f.1799) fra Aremark skrev ned rundt 160 melodier i sin Nodebog som viser en viktig del av musikklivet i Østfold på 1800-tallet.

Se hva som skjer…

I tillegg finnes det en drøss av spillemenn, musikanter og andre kilder fra Akershus og Østfold som vi har lært oss slåtter og melodier etter og som absolutt fortjener å bli nevnt. Mer informasjon om disse fantastiske folka vil komme, følg gjerne med på nyheter og oppdateringer fra Folk fra Follo på vår Facebook-side!

Vi ønsker deg i mellomtiden velkommen inn i vårt musikalske univers og oppfordrer deg til å følge med oss videre på vår musikalske ferd mot opplysthet og forlystelse. Da vil det ganske sikkert gå deg godt og du får kanskje til og med leve lenge i landet. Ingen selvfølgelighet i disse ulvetider.

Marianne Tomasgård

Ski, 07.03.2017